Λίνα Οικονομίδου

Οδοντική Τεχνολόγος

Απόφοιτος ΤΕΛ Οδοντικής Τεχνολογίας

Απόφοιτος ΙΕΚ Οδοντικής Τεχνολογίας