Επιεμφυτευματική προσθετική

Η εφαρμογή των αρχών της σύγχρονης εμφυτευματολογίας διεύρυνε σημαντικά τις θεραπευτικές δυνατότητες και καθιέρωσε εναλλακτικούς τρόπους προσθετικής αποκατάστασης προσφέροντας βελτιωμένη ποιότητα ζωής σε ασθενείς με μερική ή ολκή νωδότητα. Οι ακίνητες επιεμφυτευματικές υπερκατασκευές καθώς και οι υβριδικές αποκαταστάσεις έχουν ως στόχο την σωστή κατανομή των συγκλεισιακών δυνάμεων και τη προστασία των εμφυτευμάτων. Οι εργασίες μας προσφέρουν φυσικό προφίλ ανάδυσης χάρη στην τεχνική διαστρωμάτωσης και διαμόρφωσης τόσο των δοντιών όσο και των μαλακών ιστών για μέγιστο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.