Νάρθηκες

Ο νάρθηκας έχει συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, είναι κατασκευασμένος από διαφανές ακρυλικό η σιλικόνη και αποδίδει σημειακές συγκλεισιακές επαφές με τα δόντια της άλλης γνάθου.Προκειμένου να πληροί αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να έχει το κατάλληλο πάχος το οποίο είναι διαφορετικό για καθε σθενή. Υπάρχουν πολλών ειδών νάρθηκες που χρησημεύουν είτε στην πρόληψη είτε στη θεραπεία. Όπως είναι η αόρατη ορθοδοντική, η διαδικασία αποκατάστασης ορθοδοντικών ανωμαλιών με τη χρήση λεπτών διαφανών ναρθήκων οι οποίοι τοποθετούνται διαδοχικά στο στόμα και μετακινούν προοδευτικά τα δόντια προς την επιθυμητή θέση. Αθλητικοί νάρθηκες για την πρόληψη του στοματοπροσωπικού τραύματος ιδίως σε αθλήματα επαφής. Νάρθηκες αποκατάστασης δυλειτουργειών στοματογναθικού συστήματος και νάρθηκες βρυγμού. Χειρουργικοί νάρθηκες για καθοδήγηση τοποθέτησης εμφυτευμάτων καθώς επίσης και νάρθηκες αντιμετώπιση Σύνδρομου Αποφρακτικής Υπνικής Άπνοιας Ύπνου.