Μεταλλοκεραμική προσθετική

Η αποκατάσταση μιάς νωδότητας με ακίνητη προσθετική εργασία συνδυάζεται με έναν μεγάλο αριθμό παραγόντων για να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν η καλή πρόγνωση και η μακροζωία της αποκατάστασης. Η αξιολόγηση του εκάστοτε περιστατικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αποκατάστασης, οδηγεί στην επιλογή του σχεδίου θεραπείας που καλύτερα θα εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος, τη βελτίωση της στοματικής υγιεινής των ασθενών και την αισθητική αποκατάσταση του χαμόγελου. Οι προσεγμένες ακίνητες μεταλλοκεραμικές εργασίες μας προσφέρουν ποιότητα σε συνδιασμό με όλους τους παράγοντες που προαναφέρονται.