Προηγμένη τεχνολογία

Όπως σε όλους του τομείς της υγείας έτσι και στον τομέα της Οδοντιατρικής - Οδοντοτεχνικής η τεχνολογία είναι ένα αναπόσπαστο καθημερινό κομμάτι συνεχώς εξελισσόμενο. Η προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία είναι η λέξη που σφραγίζει ένα άριστο, ακριβές και άρτιο αποτέλεσμα στην οδοντική προσθετική. Με την βοήθεια του συστήματος CAD-CAM μπορούμε ψηφιακά να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε προσθετικές εργασίες εξαιρετικής ακρίβειας και βιοσυμβατότητας που υπογράφουν μεγάλη διάρκεια ζωής ενδοστοματικά. Σε συνεχή επαφή με τα τελευταία βήματα της τεχνολογίας προχωράμε και ολοκληρώνουμε την κάθε εργασία μας πάντα σε κοινή γραμμή με τον κλινικό Οδοντίατρο. Ακολουθώντας τις επιστηµονικές μεθόδους, τις τελευταίες μελέτες και έρευνες επάνω στην επιστήμη της Οδοντικής Τεχνολογίας ενημερωνόμαστε, βελτιωνόμαστε και υπηρετούμε καλύτερα το έργο μας.