Φωτοπολυμεριζόμενη Σύνθετη Ρητίνη - Composites

Τα φωτοπολυμεριζόμενα υλικα είναι σύνθετες ρητίνες των οποίων η υψηλή βιοσυμβατότητα οδηγεί στον απόλυτο σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος της στοματικής κοιλότητας ενώ οι μηχανικές τους ιδιότητες είναι οι πλησιέστερες σε αυτές των φυσικών δοντιών. Καθίστανται υλικά κατάλληλα για εργαστηριακή κατασκευή μόνιμων εργασιών καθώς πρόκειται για  καθαρώς φωτοπολυμεριζόμενες εργαστηριακές σύνθετες ρητίνες κατασκευασμνένες για αποκαταστάσεις με και χωρίς μεταλλικό ή άλλου υλικού σκελετό. Η υψηλή περιεκτικότητα των υλικών αυτών σε ανόργανους ιριδίζοντες ενισχυτικούς παράγοντες παρέχει βέλτιστη συμπεριφορά από πλευράς αποτριβής, αποχρωματισμού, επεξεργασίας και επιφανειακής στιλπνότητας. Τα στοιχεία φθορισμού, τα κεραμικά νανοσφαιρίδια και το εύρος αποχρώσεων που καλύπτουν παίζουν σημαντικό ρόλο στην φυσική οπτική συμπεριφορά των αποκαταστάσεων. Είναι ιδανικά υλικά για επιεμφυτευματικές υπερκατασκευές με εξαιρετικές ιδιότητες και σημαντικά μειωμένο βάρος.